•  
     
  •  
     

Board Results 2021 - 2022


School Toppers


Aryan Jha
(98.6%)

Gayatri K
(98.6%)

Dyuthi Vivek
(98%)

Rohan J S
(97.8%)

Shreya L N
(97.8%)

Subject-wise Toppers - Science Stream

SUBJECTS
STUDENTS
PERCENTAGE
English
Gayatri K
Aditya Rajendra Shinde, Akanksha Vasant, Ananya Raghunandan, Anumita Milind Parvatikar, Arnav Mathur, Aryan Jha, Sahana R Pai, Sarayuu Reddy, Shreya L N
Akash G C, Akshath Raghav R, Anusha Kallur, Bhargav B G, Dev Banthia, Dyuthi Vivek, Joslyn Jays, Keerthana Deva, Madhumathi Y S, Malini Subash, Raghav Ravishankar, Rishika Mohan V, Ritu Hiremath, Ruchitha M, Shrey P, Shuchi Makhija, Twisha Lakshmi Ramesh
98%
96%


95%
Mathematics
Kinshuk Kalia, Rohan J S
Aryan Jha, Ruchitha M, Vaibhav Manegar
Shreya L N
100%
99%
98%
Physics
Dyuthi Vivek, Gayatri K
Aryan Jha, Rohan J S
Adarsh Raman, Akanksha Vasant, Dev Banthia, Ruchitha M, Vaibhav Manegar
99%
98%
97%
Chemistry
Aryan Jha, Akanksha Vasant, Shreya L N
Aditi Shivakumar, Akshath Raghav R, Bhargav B G, Dev Banthia, Dyuthi Vivek, Gayatri K, Rohan J S, Twisha Lakshmi Ramesh, Vibhas R
Harsha Vishwanath, Thithikshaa S
100%
99%

98%
Biology
Akanksha Vasant, Joslyn Jays
Aditi Shivakumar, Vibhas R
Vaibhav Manegar
99%
97%
96%
Computer Science
Aryan Jha, Dyuthi Vivek, Gayatri K, Madhumathi Y S, Rohan J S, Ruchitha M, Shreya L N
Archith Casheekar, Akshath Raghav R, Shambo Sarkar, Prathyusha Purrigali, Sanjana Murthy, Pranav Adithya B
Adarsh N Alva, Madhav S
100%

99%
98%
Psychology
Joslyn Jays
Shriya Patel
Anchita Gopkumar
99%
91%
88%

Subject-wise Average - Science Stream

School Toppers - Commerce Stream


Akash G C
(97.2%)

Natasha Maria Gonsalves
(96%)

Malini Subash
(95.6%)

Subject-wise Toppers - Commerce Stream

SUBJECTS
STUDENTS
PERCENTAGE
Economics
Akash G C
Natasha Maria Gonsalves
Arnav Mathur
98%
97%
96%
Business Studies
Akash G C
Natasha Maria Gonsalves, Varsha Madhusudan
Mehak R Bhojani
100%
99%
98%
Accountancy
Akash G C, Malini Subash
Natasha Maria Gonsalves
Dhruvi K Dubal
99%
97%
95%
Entrepreneusrship
Dhruvi K Dubal, Varsha Madhusudan
Atmitha B Raju
Sahana R Pai
96%
95%
94%
Applied Math
Natasha Maria Gonsalves, Malini Subash
Akash G C
Mehak R Bhojani
95%
94%
89%

Subject-wise Average - Commerce Stream