•  
     
  •  
     

AISSE (Grade X) 2023 - 2024


School Toppers


Anirudh S
(98.8%)

Sachi Jain
(98.4%)

Shiv Mehra
(98.4%)

Avani Gad
(98.2%)

Subject-wise Toppers - Science Stream

SUBJECTS STUDENTS PERCENTAGE
English Avani Gad 99%
  Ira Jalihal, Nainika R, Shaaanvi V, Shiv Mehra, Vaishnavi Sunkad 97%
  Anirudh S, Deepa Palamand, Dhivith Vivek, Drishti Jain, Pranav Shagrithaya, Rishona S Shetty, Riyansha Panda, Ronith K, S Sabharinath, Sachi Jain, Shreyas Joshi 96%
Hindi Shiv Mehra 96%
Aditi Pawar, Arjun Shreekanth, Avani Gad, Dhruv Sachin Chandavarkar, Divaa Uthkarsha, Eshanika Kapoor, Isha K, Jahaan Kukreja, Nainika R, Nikisha Ashok, Pranav Praveen Kumar, Rishona S Shetty, Shaaanvi V, Shreyas Shivakumar 95%
Aditi Katagihallimath, Anagha Manegar, Ananya Shrikant Yadahalli, Pranav B P S, Shyam Shibara Hebbar 94%
Sanskrit Anirudh S, Athreya Sharad Deshpande, Dhivith Vivek, Ira Jalihal, Koustubh C Balaji, Kriday Kumar, Meera Kanjur, Sachi Jain, Sai Krishna Girish, Varshini Sankar Vasantha, Vittal R Nagaragatta 100%
Riyansha Panda 99%
Aryaman Bhattacharya, Medha Sathish, Niyanthri Jagtap, Vrishank Ravichandran 98%
Mathematics Ashwin Balachandar, Divaa Uthkarsha, Divya Vadlamani, Jahaan Kukreja, Koustubh C Balaji, Pranav Shagrithaya, Rishona S Shetty, Sai Krishna Girish, Shiv Mehra, Shreyas Joshi, Varshini Sankar Vasantha 100%
Aadil Singh Sidhu, Ananya Shrikant Yadahalli, Anirudh S, Aryan Vikram, Athreya Sharad Deshpande, Avani Gad, Dhivith Vivek, Meera Kanjur, Pranav B P S, Rishab H J, Rohan Muniswamy, Ronith K, Shaaanvi V, Shreesh Gururaj Puranik, Shyam Shibara Hebbar, Siddhanth Gupta, Tanish Jain, Vineeth R 99%
Aditi Pawar, Akshay S, Arjun Shreekanth, Dhruv Bhalchandra Waykole, Dhruv Sachin Chandavarkar, Khyati Pulipalyam, Nikisha Ashok, Pranav Praveen Kumar, Rithvik Kumar, P Sathvik Poonja, Shreeyans Sridhara, Shreyas Shivakumar, Vaishnavi Sunkad, Vrishank Ravichandran 98%
Science Anirudh S, Dhivith Vivek, Jahaan Kukreja, Ronith K, Shiv Mehra, Shyam Shibara Hebbar, Varshini Sankar Vasantha 100%
Aditi Pawar, Ashwin Balachandar, Avani Gad, Divaa Uthkarsha, Divya Vadlamani, Koustubh C Balaji, Pranav Praveen Kumar, Rishab H J, Rithvik Kumar, Sachi Jain, Sai Krishna Girish, Tanish Jain, Vaishnavi Sunkad, Vineeth R 99%
Ananya Shrikant Yadahalli, Aryan Vikram, Athreya Sharad Deshpande, Dhruv Sachin Chandavarkar, Ira Jalihal, Meera Kanjur, Pranav B P S, Riaana Rao, Rishona S Shetty, Shaaanvi V, Shreyas Joshi, Vrishank Ravichandran 98%
Social Science Sachi Jain, Shaaanvi V 100%
Aditi Pawar, Anirudh S, Avani Gad, Pranav Praveen Kumar, Shiv Mehra, Vaishnavi Sunkad 99%
Isha K, Rishona S Shetty, Siddhanth Gupta 98%

Subject-wise Average